Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz bio. W dniach przyjazdu po odpady zmieszane odbieramy również popiół. 

 Małgorzata Rutkowska

Referent ds. odpadów komunalnych

 

Sporządziła: Ewa Sztuka, tel. 501 763 914

Usługi Komunalno-Transportowe, ul. Włocławska 51, 87-617 Bobrowniki 

Sporządziła: Ewa Sztuka, tel. 501 763 914

Usługi Komunalno - Transportowe, ul. Włocławska 51, 87-617 Bobrowniki