^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

"Działalność LGD"

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014

I. Cele konkursu:

- zapoznanie młodzieży z działalnością Lokalnej Grupy Działania w latach 2007 - 2015

- pogłębianie świadomości i wiedzy o małej ojczyźnie

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;

- skierowanie uwagi młodzieży na zadania, które zostały współfinansowane w ramach Lokalnej Grupy Strategii Rozwoju

II. Przedmiot prac 

Obiekty powstałe przy współudziale środków z Lokalnej Grupy Działania, rejestr w/w obiektów znajduje się na stronie www.lgddobrzyn.pl 

II. Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział osoby z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Obrowo, Czernikowo, Kikół, Skępe, Chrostkowo, Bobrowniki, Lipno, Wielgie, Tłuchowo, Dobrzyń n/W)

2. Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, którzy wykonają prace indywidualnie.

III. Założenia organizacyjne:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną: rysowanie, malowanie,

2. Przyjmujemy prace o formacie nie większym niż A3

3. Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres, kontakt telefoniczny,

- imię i nazwisko opiekuna;

5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora). 

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl 

8. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie. 

IV. Terminarz nadsyłania prac:

Prace należy nadsyłać lub składać do 31 maja 2015 r.

na adres: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE, UL. SZKOLNA 4, 87-610 DOBRZYŃ N/W

tel. 54 253 05 38

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

V. Ocena prac i nagrody:

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora

2. Przewiduje się przyznanie trzech pierwszych nagród. Dokładny termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej LGD.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą