^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Herb - Urząd Miasta i Gminy Bobrowniki

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy Bobrowniki informuje, iż rozpoczęto proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2025-2035. W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej lub papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Bobrowniki. Badanie będzie trwało do 31 maja 2024 r.

 

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2035 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Bobrowniki na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut.

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy!

LINK DO ANKIETY: 

https://www.survio.com/survey/d/gminabobrowniki

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą