^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 22.03.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn:"Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki." dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 3.800.700,00zł. 

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma: MAR AGENCY SP. Z O.O.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą