OGŁOSZENIE

W dniach od 20.04.do 22.04.2015 r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Bobrownikach podstawiony będzie kontener na opony. 

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych.

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG