^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w tym przedsiębiorców w zakresie  posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach  2023-2024 - Powiat Częstochowski - Wiadomości z regionu

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

W związku z powyższym, przedsiębiorcy z terenu gminy Bobrowniki, zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz kopii dowodów uiszczania opłat za te usługi (za okres 3 miesięcy wstecz) w terminie do dnia 24.11.2023 r.

Uwaga! Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą (wytwarzającym odpady).
W przypadku, gdy nieruchomość lub jej część jest wynajmowana na prowadzenie działalności, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Zawiadomienie dostępne tutaj:

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą