^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 16.10.2023r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Bobrowniki w uznaniu szczególnych osiągnieć w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko na wstępie złożył wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdeczne gratulacje z okazji ich święta, dziękując za osiągane efekty pracy z dziećmi i młodzieżą w wypełnianiu zadań w procesie opiekuńczo - wychowawczym i edukacyjnym. Życzenia nauczycielom złożyli także obecni na spotkaniu: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki Marzena Stańczak-Kaźmierska, Sekretarz Gminy Paweł Grudowski, Skarbnik Gminy Mirosława Kowalewska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Rekreacji Małgorzata Piórecka oraz Kierownik Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" Sylwia Uzarska.

Nagrody Wójta Gminy Bobrowniki otrzymali:

Pani Ewa Makowska

Pani Beata Chlebosz

Pani Barbara Mosakowska

Pani Iwona Adamska

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą