^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby

W dniu 02 października 2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę której przedmiotem jest wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bobrownikach.

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tabela

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą