^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym strach na wróble, na świeżym powietrzu i tekst

Wójt Gminy Bobrowniki oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie dziękują Radnym Rady Gminy Bobrowniki, Sołtysom, Paniom z Kół Kobiet oraz pracownikom na czele z Panią Sylwią Uzarską - Kierownikowi Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" za przygotowanie witaczy. Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom którzy odpowiedzieli na nasz apel i wykonali witacze dożynkowe przy swoich posesjach.

Zdjęcia Witaczy dostępne tutaj: WITACZE

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą