^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu 28 sierpnie 2023r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.  Na mocy porozumienia Gmina Bobrowniki przekaże środki finansowe w wysokości 10.000 złotych na zakup umundurowania, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

 

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą