^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowy z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. W ramach podpisanej umowy Gmina Bobrowniki otrzyma dofinansowanie w kwocie 135.000 zł na zadanie pn.:"Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych." Na podstawie kolejnej umowy Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie otrzyma dofinasowanie z Gminy Bobrowniki na kwotę 15.000zł.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, tabela i tekst

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą