^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 107 [szt.]

liczba zawartych umów: 91 [szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64 [szt.]

kwota wypłaconych dotacji: 1 130 060,17 zł

 

"Czyste Powietrze” (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Kto może skorzystać

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  oraz spełnia kryterium dochodowe:
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

– wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie
lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1564zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

lub

ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1 260 zł – jeżeli mieszkasz sam

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

 

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - twój przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

 

 

Ścieżka bankowa

W latach 2021-2022 banki będą dysponować limitami środków w wysokości do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

 

Lista banków biorących udział w Programie:  https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą