^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach Pani Iwony Adamskiej, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru brał udział w przekazaniu terenu i placu budowy pod realizację inwestycji PN.:" PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI 175, OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWNIKI, GMINA BOBROWNIKI." 

Towarzyszące wydarzeniu podpisanie protokołu to wstęp rozpoczęcia inwestycji której całkowity koszt wynosi: 1 011 418,62zł. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą