^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje o CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków » Bardo -  Miasto Cudów

Przypominany o obowiązku złożenia  Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele lub zarządy nieruchomości w przypadku zamontowania nowego źródła ogrzewania (wymiana kotła jest tożsame z zainstalowaniem nowego źródła) mają 14 dni na złożenie w/w deklaracji.

 

Uwaga!

Klimatyzacja tarkowana jest jak źródło ciepła zakwalifikowane jako ogrzewanie elektryczne!

Zmiana właściciela nieruchomości wymaga zmiany deklaracji CEEB.

System CEEB jest produktem w ramach projektu ZONE (Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji), którego celem ma  być poprawa jakości powietrza w całej Polsce. Obecnie trwają prace informatyczne mające na celu zintegrowanie obu systemów.

ZONE dostarczy optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Dzięki CEEB olbrzymi wpływ na czystość powietrza będą mieli obywatele, którzy otrzymają możliwość skorzystania z dedykowanych im e-usług.

E-usługi pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą