Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że istnieje możliwość udostępniania przez Gminę wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 21, tel. 54 251 49 03,, wew. 40.

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko