^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja o sprzedaży końcowej węgla | Urząd Miasta i Gminy Kąty  Wrocławskie

Gmina Bobrowniki ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dn. 21 lipca 2023 r. w cenie 2000 zł/brutto za tonę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje: Do zakupu preferencyjnego w ramach sprzedaży końcowej jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj. osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek może złożyć:

  • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy
  • członek gospodarstwa domowego osoby, która otrzymała dodatek węglowy
  • osoba, która nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego przyznania

1. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 6 od dnia 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

2. Osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa stałego, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową na podstawie zaświadczenia.

3. Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności ich wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

4. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach, musi wskazać we wniosku rodzaj paliwa oraz jego ilość.

5. W ramach podpisanej umowy Gmina Bobrowniki daje możliwość zakupu węgla w dwóch frakcjach: groszek oraz orzech.

6. Węgiel posiada certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego.

7. Koszt paliwa stałego, niezależnie od jego frakcji, wynosi 2000 zł za tonę.

8. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Nie obowiązują limity ilościowe na sprzedaż końcową węgla. Sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania zasobów węgla, którymi dysponuje gmina.

10. Dla mieszkańców Gminy Bobrowniki  transport węgla jest darmowy. Dla osób spoza gminy koszt transportu należy ustalić indywidualnie z dostawcą węgla.

11. Sprzedaż paliwa stałego może odbywać się najpóźniej do 31 lipca 2023 r. 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK-O-Zaświadczenie

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą