^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 29 marca br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej miedzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim.  Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowniki.  

Umowę podpisał Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej, ze strony Starostwa Powiatowego Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski wraz z Andrzejem Nowakiem członkiem Zarządu przy kontrasygnacie Ewy Antoszewskiej - Naczelnik Wydziału Budżetu i finansów. Na spotkaniu obecni byli również, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gradkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Jarosław Bojarski, Robert Damski komornik przy Sądzie Rejonowym w Lipnie oraz Dariusz Domagalski - Komendant Gminny OSP. 

Uroczystości była również okazją do pożegnania przechodzącego na zasłużoną emeryturę Druha Józefa Kopczyńskiego - kierowcy wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach. 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą