^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dystrybucja preparatu jodku potasu na terenie Żyrardowa - Portal Urzędu  Miasta Żyrardowa

Na polecenie władz centralnych gmina Bobrowniki ustaliła miejsca i zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.

Poniższy komunikat zawiera informacje na temat działań prewencyjnych. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

 

W przypadku awarii elektrowni jądrowej lub innych zdarzeń radiacyjnych, a tym samym uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu, koniecznie będzie podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu (szczegóły w załączonej ulotce).

Wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu (komunikat zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych). Do tego momentu punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne.

Do każdego punktu przypisane są rejony, dla których w razie potrzeby wydawane będą tabletki. Prosimy o ich przestrzeganie.

lp.

Punkt wydawania i adres

Miejscowości obsługiwane przez  dany punkt wydawania

1.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICO PLUS. Tomasz Kryński. ul. Włocławska 39, 87-617 Bobrowniki

Gmina Bobrowniki

BROSZURA INFORMACYJNA

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą