Dodatek węglowy - Gmina Trzebielino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach  informuje że w dniu 20 października 2022 r. nastąpi wypłata dodatku węglowego wniosków rozpatrzonych pozytywnie, złożonych wyłącznie do dnia 10 września 2022 r. O terminie kolejnej wypłaty będziemy informować.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.