W dniu 16 września br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko oraz Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski podpisali "Porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarte pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Bobrowniki." Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadanie polegającego na budowie placu zabaw w sołectwie Bógpomóż.

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Tadeusz Gradkiewicz oraz Skarbnik Powiatu Barbara Małkiewicz. 

Treść porozumienia dostępna tutaj: POROZUMIENIE