ZEBRANIA SOŁECKIE - Aktualności - Serwis WWW Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sołtys Sołectwa Gnojno informuje, że zaplanowane na dzień 22 września 2022 r. godz. 16.30 zebranie w sprawie zaplanowania Funduszu Sołeckiego na rok 2023 zostaje przeniesione na dzień 29 września 2022 r. godz. 16.30.
Miejsce zebrania:  sala zebrań przy Kaplicy w sołectwie Gnojno.