Pani Marianna Mendel oraz Pan Józef Gutowski otrzymali "Medale za zasługi dla obronności kraju". Medalami nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej odznaczył ich Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku ppłk. Grzegorz Tucholski, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko złożył rodzicom gratulacje i podziękowania za trud rodzicielski i wychowanie synów, którzy wzorowo odbyli służbę wojskową. Głos zabrał również obecny na spotkaniu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Medal "Za zasługi dla obronności kraju" – to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Medal posiada trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy. 

Wśród uczestników uroczystości obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Skarbnik Powiatu Lipnowskiego Barbara Małkiewicz, Sekretarz Gminy Bobrowniki Paweł Grudowski, Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych Tomasz Kryński, Inspektor ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Bobrownikach Renata Orent oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Tadeusz Gradkiewicz. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek.