W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego oraz Kierownika Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych Tomasza Kryńskiego wizytowali rozpoczęcie kolejnej inwestycji: "Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 56/2 oraz części działek nr 56/1 i 46"