^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panie Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn:  „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI – ETAP III BOBROWNIKI, UL. LIPNOWSKA, WŁOCŁAWSKA, DOBRZYŃSKA, KUJAWSKA, WOJSKA POLSKIEGO, BRONIEWSKIEGO”. 

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma KM-Inwestycje Sp. z o.o.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą