W dniu 7 września jak co roku z Kościoła p.w. Św. Anny w Bobrownikach wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski składają serdeczne podziękowania uczestnikom pielgrzymki, ojcom Bernardynom, Ojcu Kazimierzowi oraz Ojcu Janowi za odprawienie mszy świętej w naszym kościele i błogosławieństwu pielgrzymów oraz za piękną mszę świętą w Borku odprawioną w intencji pielgrzymów z Bobrownik. 

Serdeczne podziękowania pielgrzymi składają również Pani Jolancie Kruszyńskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radomicach za przyjęcie pielgrzymów i gorący poczęstunek. Dziękujemy również Księdzu Danielowi Augustyniakowi Proboszczowi Parafii św. Jadwigi w Karnkowie za wspaniałe przyjęcie i poczęstunek.