^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dodatek węglowy - złóż wniosek

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do 30.11.2022 r. przyjmowane są wnioski na dodatek węglowy.  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w formie papierowej można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Godziny pracy:  poniedziałek, środa, czwartek 7:15-15:15, wtorek 7:15-16:00, piątek 7:15-14:30

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Wzór wniosku

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą