W dniu dzisiejszym tj. 19.08 2022r. zgodnie z tradycją po raz kolejny, na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki Jarosława Bojarskiego odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w pierwszej połowie 2022r. oraz ich rodzicami.

Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Jarosław Bojarski,  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak - Kaźmierska, Radni Rady Gminy Bobrowniki, Skarbnik Gminy Mirosława Kowalewska, Sekretarz Gminy Paweł Grudowski, Z-ca Kierownika USC Małgorzata Grudowska oraz Kierownik Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" powitali najmłodszych wręczając rodzicom symboliczne sadzonki dębu wraz z upominkami i listami gratulacyjnymi.

Po części oficjalnej, podczas skromnego poczęstunku przybyli rodzice rozmawiali wraz z władzami samorządowymi o przyszłości swojej i nowo narodzonych dzieci. Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom składamy serdeczne podziękowania za obecność oraz życzymy wielu sukcesów i powodzenia w dorastaniu. Nowo narodzonymi mieszkańcami Gminy są:

Helena Krygier

Adrianna Sadowska

Oliwia Jankowska

Pola Kolasa 

Blanka Lewandowska

Zofia Frej

Malwina Kropkowska

Lilianna Stawisińska

Tymon Wojtczak

Maksym Singh Sandhu

Witold Grzegorzewski

Hubert Rutkowski

Piotr Kuba Ćwikła

Aleksander Snopkowski

Szymon Maciej Borowy

Marcel Szulikowski

Cezary Domagalski

Adam Kawski