Gmina Bobrowniki zakupiła kosiarkę bijakową ORKAN KTBC 140 K celem utrzymania pasów dróg, poboczy i rowów przy drogach stanowiących własność Gminy. Środki na zakup pochodziły z budżetu Gminy Bobrowniki.