kopia herb poprawiony.jpg ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI  I  PODTOPIEŃ

PRZED WYSTĄPIENIEM POWODZI


1)       poznaj podstawowe terminy związane z zagrożeniem powodziowym:
-                      pogotowie przeciwpowodziowe jest ogłaszane przy wzroście stanów wody do poziomu ostrzegawczego z tendencją do dalszego podwyższania,
-                      alarm powodziowy jest ogłaszany przy wzroście stanów wody od poziomu ostrzegawczego do osiągnięcia stanu alarmowego.
2)       ubezpiecz swoje mieszkanie (dom), uprawy polowe od skutków powodzi;
 
 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI  I  PODTOPIEŃ

 
 
3)       mniej w posiadaniu sprawny sprzęt przydatny w czasie zagrożenia powodziowego:
-                      latarki,
-                      przenośny radioodbiornik bateryjny,
-                      zapasowe baterie do radia i latarek,
-                      inny sprzęt oświetleniowy np. świece, lampy itp.,
-                      latarnie naftowe z zapasem nafty, zapałki, zapalniczki itp.
4)       zawsze postępuj zgodnie z treścią komunikatów;
5)       opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia;
6)       uzgodnij z krewnymi lub znajomymi zamieszkałymi w innych rejonach, ażeby pełnili funkcję kontaktową dla rodziny – po wystąpieniu katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na dalszych dystansach;
7)       poinformuj rodzinę, w jaki sposób odcina się dopływ gazu, elektryczności oraz wody;
8)       sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego – w ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników;
9)       przygotuj zestaw przedmiotów przydatnych w czasie ewakuacji tj.:
-                      śpiwory, koce,
-                      dokumenty oraz wartościowe rzeczy,
-                      zapasowe ubrania, buty,
-                      zestaw apteczny pierwszej pomocy (apteczka samochodowa),
-                      zapas żywności i wody na 3 doby,
            -           zestaw sztućców.
Dla pozostającego inwentarza żywego w gospodarstwie:
-                      przygotuj zapasy pasz i wody na 3 doby i umieść je na górnych kondygnacjach,
-                      przygotuj pozostawiony inwentarz żywy do ewakuacji na wyżej położone tereny,
-                      przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego.
 

W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 
1)       w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast ewakuuj się na wyżej położone tereny – nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna);
2)       w przypadku ogłoszenia przez władze lokalne ostrzeżenia powodziowego, jeżeli jesteś przewidziany do ewakuacji planowej – kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji (przygotuj zwierzęta gospodarskie do ewakuacji);
3)       zabezpiecz mieszkanie (dom) poprzez przeniesienie wartościowego wyposażenia na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, wykorzystując do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne,
4)       w trakcie powodzi odłącz urządzenia elektryczne – nie zbliżaj się do urządzeń, gdy są wilgotne lub znajdują się w wodzie;
5)       wyłącz sieć gazową i wodociągową;
6)       w miarę możliwości wypełnij wannę i inne zbiorniki oraz pojemniki znajdujące się na wyższych kondygnacjach budynku wodą po wcześniejszej dezynfekcji takim płynami jak: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne;
7)       nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych – mogą być zatrute (skażone);
8)       staraj się ograniczyć chodzenie na obszarach zalanych wodą, w momencie kiedy woda przemieszcza się szybko – fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka;
9)       jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu tyczki – do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego;
10)   po ostrzeżeniu o zbliżającej się dużej powodzi, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy domu lub sam wypełnij ją czystą wodą – unikniesz w ten sposób uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych;
11)   dzieciom oraz osobom o ograniczonej świadomości należy umieścić w widocznym miejscu kartę z informacją ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz określeniem miejsca zamieszkania;
12)   w miarę możliwości zapobiegaj powstaniu paniki;
13)   jeżeli pozostałeś w domu i potrzebujesz pomocy wywieś flagę o następujących kolorach:
biała          – potrzeba ewakuacji,
czerwona  – potrzeba żywności i wody,
niebieska   – potrzeba pomocy medycznej.
14)    każdy winien być przygotowany do bycia samowystarczalnym przez okres 3 dni.
 

PO ODWOŁANIU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 
1)       przez jak najdłuższy okres pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, ponieważ wody te mogą być skażone benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, innymi nieczystościami, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Ponadto wody powodziowe mogą znajdować się pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych;
2)       wjeżdżając na tereny dotknięte powodzią zachowaj szczególną ostrożność – drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika itp.;
3)       posiadaj zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego – ponadto słuchanie radia rozładowuje stres związany z zaistniałą sytuacją;
4)       zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny – jeżeli miałeś kontakt z wodami powodziowymi myj ręce mydłem w czystej wodzie;
5)       wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi;
6)       poinformuj odpowiednie służby w sytuacji zauważenia zerwanych linii energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie;
7)       mieszkanie oraz pozostałe sprzęty, które są przydatne do dalszego użytkowania należy bezwzględnie zdezynfekować, ponieważ naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt;
8)       upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem, sprawdź, czy fundamenty domu nie mają pęknięć (uważaj na poluzowane tynki i sufity);
9)       przeprowadź odpompowanie zalanej piwnicy w sposób stopniowy – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie (w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów);
10)   dopilnuj, aby instalacje elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem;
11)   jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową – zrób zdjęcie zastanych zniszczeń – zarówno budynku jak i wyposażenia.
 
 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POWODZI

Woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, największych statystycznie niszczycieli ludzkiego dobytku.
Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo
z powodu szybkiego topnienia śniegów.
 
TELEFONY ALARMOWE
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,
Na terenie każdej gminy w sytuacjach kryzysowych całodobowy dyżur pełni Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
PRZED WYSTĄPIENIEM POWODZI
PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM CIĘ ONA ZASKOCZY!!!
Ø Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:
v Pogotowie przeciwpowodziowewprowadza się, gdy poziom wody
w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
v Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
Ø Zorientuj się czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody.
v Informacje takie najczęściej uzyskasz w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy w której mieszkasz. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
Ø Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania.
v Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Ø Znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane
w komunikatach radiowych i telewizyjnych takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy.
Ø Naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną oraz dopływ gazu.
Ø Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed powodzią oraz jak będziecie się komunikować w przypadku zaistnienia zagrożenia, Domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni.
v Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.
Ø Bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty
i najcenniejsze części dobytku.
Ø Zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi ( workami z piaskiem lub innymi materiałami), przywiąż przedmioty i urządzenia do stabilnych elementów, aby nie popłynęły.
Ø Przenieś wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje budynku i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników.
Ø Usuń z terenu posesji pojazdy i postaw je w bezpieczne miejsce.
Ø Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie środki te, które mogłyby stać się źródłem skażenia- pestycydy i wszystkie chemikalia z piwnic, garaży
i zabudowań gospodarczych.
Ø Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by
w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie.
Ø Zapewnij zwierzętom paszę na co najmniej dwie, trzy doby.
Ø Zabezpiecz na wypadek nadejścia katastrofy i miej pod ręką przygotowane rzeczy dla rodziny: niezbędny zapas żywności i wody, ciepłe ubrania i obuwie, śpiwory i koce latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez któregoś z członków rodziny.
Ø Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi.
v Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż gminną i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.
v W czasie zagrożeń sprawdzaj jak radzą sobie Twoi krewni i sąsiedzi, przede wszystkim zaś osoby starsze i niepełnosprawne. W miarę możliwości pomóż im zaplanować albo rozmieścić zapasy, z których będą korzystać. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się opieką i zasięgnij informacji na temat pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
v Troszcz się o krewnych i sąsiadów.
v Ubezpiecz siebie i swój dobytek.
 
W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIU POWODZIOWYM
 
W czasie powodzi:
Ø Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!
Ø Jeśli możesz - odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych.
Ø Ustal sposoby kontaktowania się z rodziną.
Ø Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy, dzbany i inne posiadane w domu naczynia.
Ø Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
Ø Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna i gaz).
Ø Jeżeli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie),utrzymaj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia – prąd wody może porwać sprzęt wraz
z osobami.
Ø Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów - nie zwlekaj, zrób to natychmiast. Słuchaj zaleceń służb porządkowych przez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
Ø Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych; pomieszczeń Pamiętaj, że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.
Ø Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych.
v Pamiętaj,że nawet 15-centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
ØZgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym gdzie możesz być potrzebny znajdziesz w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Ø Stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania,
 ØJeżeli pozostałeś w domu i potrzebujesz pomocy wywieś flagę o następujących kolorach:
biała          – potrzeba ewakuacji,
czerwona  – potrzeba żywności i wody,
            niebieska   – potrzeba pomocy medycznej,
Ø W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.
 
Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka, gdzie być może przebywasz.
PO SYGNALE DO EWAKUACJI:
Gdy zostaniesz powiadomiony o ewakuacji:
Ø zachowaj spokój,
Ø słuchaj uważnie,
Ø postępuj zgodnie ze wskazówkami.
v Jeśli jesteś pewny, że masz jeszcze czas, skontaktuj się z rodziną, by powiedzieć im gdzie się udajesz i kiedy spodziewasz się przybycia.
v Wyłącz instalacje domowe ( prąd, gaz i wodę),
v Zabezpiecz swój dom,
v Słuchaj radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu na drogach.
v Nie wchodź do niesionej przez powódź wody (pamiętaj, że nawet 15 cm fala wody może cię przewrócić),
v Jeśli musisz szybko zdecydować, co zabrać ze sobą, zabierz ze sobą: środki medyczne, rzeczy na wypadek zagrożeń (latarka, baterie, radioodbiornik, zestaw pierwszej pomocy, woda butelkowana), odzież na zmianę, śpiwór, materac oraz poduszkę dla każdego członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu.
v Jeśli planujesz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi drogami ewakuacyjnymi, które można wybrać i zapoznaj z nimi swoich najbliższych sąsiadów.
v Pamiętaj o zabraniu telefonu komórkowego i ładowarki. Nawetw przypadku nie opłaconych usług skontaktujesz się z numerem alarmowym 112.
v Dostosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową
i ewakuację,
PO POWODZI:
Ø Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne.
Ø Pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych
Ø Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem, wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku.
Ø Otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Uruchom ogrzewanie budynku.
Ø Jeśli masz ubezpieczony dom, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi, jeśli to możliwe zrób fotografie bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej, aby nie stracić odszkodowania.
Ø Dopilnuj przed włączeniem instalacji w domu, żeby zostały sprawdzone przez fachowców.
Ø Zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów, co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt).
Ø Wywietrz, wysusz i odmaluj zalane pomieszczenia.
Ø Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
Ø Zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne, OC lub osoby z nimi współpracujące.
Ø Przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:  
§ gotuj zawsze wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzonych na surowo a także wodę do mycia zębów, surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia.
§ dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfekuj
i czyść odpowiednimi środkami.
§ Włącz się czynnie nawet, jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu w likwidację skutków powodzi.

znaki sygnalizacyjne.bmp

Opracowała:
M. Grudowska