W dniu 19.07.2022r. (wtorek) Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego oraz sekretarza Gminy Pawła Grudowskiego podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulic centrum Bobrownik” wykonawcą zadania jest firma Handel i Usługi Budowlane ,,ER-BRUK Karen Avetisyan.