^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Herb województwa Kujawsko-PomorskiegoHerb województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała 100% dofinansowania na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie pn.: "Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki". Kwota dofinansowania wynosi 4.783.377, 00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach i wyposażona w nową technologię.

https://mojregion.eu/prow/aktualnosci/gospodarka-wodno-sciekowa-lista-operacji-zawierajaca-informacje-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy/

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą