^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KRUS informuje – nowe kwoty przychodu - Gmina Wielowieś

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.
Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w oddziale regionalnym KRUS w Bydgoszczy:

 

składki na ubezpieczenie zdrowotne

38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

składki na ubezpieczenie społeczne

65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

 

 

UWAGA! Wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po dniu:

  • 31.07.2022 r. - dla ubezpieczenia zdrowotnego,
  • 31.10.2022 r. - dla ubezpieczenia społecznego rolników, 

będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy. 

WAŻNE! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą