Więcej informacji tutaj: 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

https://www.youtube.com/watch?v=dBq73snj4C8