W miejscowości Rachcin trwają pracę związane z inwestycją pn."Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego." 

Wykonawcą robót jest Firma Remontowo Budowlana "Mały" Roman Kawczyński ze Skępego. Inwestycja obejmuję wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację budynku oraz pomalowanie pomieszczenia Klubu Młodzieżowego.