Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w  2018 r. - Urząd Miejski w Toszku

Urząd Gminy Bobrowniki przypomina, że do dnia 31 maja 2022 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależniona jest od zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.