W dniu dzisiejszym tj. 17.05.2022 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022". Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w kwocie 35000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy."