12 maja 2022 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy prof. hon. WSG Krzysztofa Sikory w ramach serii spotkań      ,, Pomagamy lokalnie”.  Spotkanie miało charakter informacyjno – szkoleniowo – konsultacyjny.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak Kaźmierska, Skarbnik Gminy Mirosława Kowalewska, Koordynator Gminny ds. Uchodźców Renata Orent, kierownicy jednostek podległych Gminie Bobrowniki oraz pracownicy Urzędu Gminy Bobrowniki. 

Omówiono zasady funkcjonowania Regionalnych Punktów Informacyjno-Doradczych przy Konsulacie Honorowym Ukrainy. Przedstawiono diagnozy potrzeb obywateli ukraińskich przebywających w województwie kujawsko-pomorskim w tym Gminie Bobrowniki oraz dotychczas podjęte działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Spotkanie zakończono cenną wymianą doświadczeń między uczestnikami wydarzenia.