W dniu dzisiejszym tj. 04.05.2022r. Wójt Gminy Bobrowniki w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Stańczak - Kaźmierskiej przekazali plac budowy wykonawcy zadania który został wyłoniony na drodze procedury przetargowej. Inwestycja obejmuję wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację budynku oraz pomalowanie pomieszczenia Klubu Młodzieżowego.