^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zdjęcie przedstawia zapis "Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów"

Szanowni Państwo 

"Granty PPGR” obejmujący dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy, wprowadziło ZMIANY W ZASADACH konkursu, już po złożeniu wniosków o dofinansowanie. Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR. 

 

PROSIMY O DOSTARCZENIE:

1. dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.

Takimi dokumentami mogą być:

- akt urodzenia

- akt małżeństwa,

- akt zgonu,

- stare dowody osobiste,

- inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo. 

2. zaświadczenia wydanego przez szkołę, że dziecko wskazane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny, zawierające informację o miejscu zamieszkania dziecka. 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Bobrownikach w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2022 r. do godziny 1400

(Biuro Inwestycji i Projektów, Budynek A, pokój nr 3).

Osoba prowadząca sprawę: Anna Szulikowska, Tel: 54 230 51 44. 

Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą