^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu  27.04.2022r. (środa) Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Stańczak-Kaźmierskiej oraz Radnego Gminy Bobrowniki Władysława Krazińskiego Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin podpisali umowę na wykonanie zadania: "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego.

 

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą