Nowa stawka za odpady od 1 marca 2021 - Urząd Miejski Rogoźno

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.