27 grudnia 2019 r. dniem wolnym w administracji rządowej - Aktualności -  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

W związku ze zwiększeniem się populacji bobra europejskiego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zachęcamy do zapoznania się z ulotką. Jednocześnie informujemy, że osoby które doznały szkód wyrządzony przez zwierzęta objęte ochroną gatunkowa (w tym przez bobry) mogą ubiegać się o odszkodowanie wypłacanych przez Skarb Państwa za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Środowiska. 


Wzór wniosku jest dostępny na stronie RDOŚ w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa-w-tym-przez-bobry