W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko zgodnie z wolą Rady Gminy Bobrowniki podpisał akt notarialny dotyczący zakupu budynku na ulicy Senatorskiej w Bobrownikach. Budynek po dawnej Aptece położony jest w centrum miejscowości jest to idealna lokalizacje na utworzenie miejsca integracji mieszkańców.