^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

System Informacji o Środowisku

Informujemy, że od dnia 01.01.2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł od osoby.

Ulga dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1,00 zł (stawka od osoby 27,00 zł).

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie odnośnie zmiany stawki zostanie dostarczone Pocztą Polską lub przez pracownika Urzędu Gminy Bobrowniki.

Przypominamy, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane przelewem bankowym należy uiścić  na rachunek bankowy nr 82 9542 0008 2012 0021 6948 0001,  (ten sam dla opłaty za zużycie wody oraz podatku od nieruchomości) w tytule przelewu wpisując za co i za kogo ponoszona jest opłata.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą