^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na podstawie § 11 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 Kierunek interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675), podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym:

 

Kierunek interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”:

Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach

ul. Kościelna 5

87-617 Bobrowniki

 

Dotacja celowa: 2 500,00 zł

Wkład własny:      625,00 zł

Całkowity koszt zakupu: 3 125,00 zł

 

Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych”:

 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach                                                                                           

ul. Wyzwolenia 16

87-617 Bobrowniki

 

Dotacja celowa: 12 000,00 zł

Wkład własny: 3 000,00 zł

Całkowity koszt zakupu: 15 000,00 zł

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą