W dniu 20 września br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak-Kaźmierska wraz z Kierownikiem GZO Beatą Domagalską odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach do którego uczęszcza 92 dzieci, Niepubliczne Przedszkole "Małe Przedszkole w Rachcinie" sprawujące opiekę nad 28 dziećmi oraz Klub dziecięcy "Bobrowiaczek" w którym opieką objęte jest 15 dzieci. Szczególny dzień był okazją do spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy.  Dzieci zostały obdarowane skromnymi prezentami, spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Wszystkim Przedszkolakom oraz ich rodzicom życzymy samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.