Brak opisu.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na wykonanie zadania pn: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki poprzez przebudowę pomieszczenia biurowego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji będzie firma "MONIT" Mikanowo 78, 87-732 Lubanie.

 

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.