Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na remoncie drogi  gminnej POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C ETAP 1 OD KM 2 +885 DO KM 3 + 875 oraz POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C ETAP 2 OD KM 3 + 875 DO KM 4 + 272”.  Po ukończeniu robót droga z Polichnowa do Gnojna na całej długości zyska powierzchnie asfaltową.  Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi.