Komunikaty KRUS: Urząd Gminy Pawłowice

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku szkolenia;

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy

3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektronicznąna adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowydla dzieci”. 

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy