Rozpoczęła się modernizacja drogi dojazdowej do PSZOK kostką brukową. Zadanie to realizowane jest po wyłonieniu wykonawcy na zdanie pn: " ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJĄCE NA WYKONANIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 8 CM Z PODBUDOWĄ 20 CM W ILOŚCI 200 M2 W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI DZIAŁKA NR 6 OBRĘB BOBROWNIKI" Dzięki modernizacji często uczęszczana droga zyska nawierzchnie z kostki brukowej co ułatwi dojazd mieszkańców gminy korzystających z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach.